World Footwear

Organizations

Poznán International Fair

Mi?dzynarodowe Targi Pozna?skie sp. z o.o.

Address ul. G?ogowska 14
Pozna?
60-734
Telephone +48 618692000
Email info@mtp.pl
Website www.mtp.pl
Country Poland

Related Events


Country profile