World Footwear

Organizations

Institute of Leather Industry, Krakow Branch

Instytut Przemys?u Skórzanego Oddzia? w Krakowie

Address ul. Zakopia?ska 9
Kraków
30-418
Telephone +48 122663511
Email oddzial@ips.krakow.pl
Website www.ips.krakow.pl
Country Poland

Country profile