World Footwear

Organizations

Association of Leather Processing Industry

Udruženje kožarsko-prera?iva?ke industrije

Address Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju Draškovi?eva 45
Zagreb
10000
Telephone +385(0)14606701
Fax +385(0)14606737
Email industrija@hgk.hr
Country Croatia

Country profile